Stormflodssäkring

21:a februari 2022
Infrastruktur

Mångmiljonsatsning på skydd mot stigande havsnivåer

Øresundsbron avsätter totalt 60 miljoner danska kronor, motsvarande drygt 85 miljoner svenska kronor, i konsortiets investeringsbudget för stormflodssäkring av såväl Peberholm som Kastrup...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg