stadsbyggnads- och arkitekturfrågor

1:a februari 2022
Oklassificerad

Prisat arkitektkontor tillsätter vd - för första gången

Arkitektföretaget Bornstein Lyckefors har tillsatt en vd, ett ansvar som tidigare legat på företagets grundare. Det handlar om Jonas Dahl som har en bakgrund inom kultursektorn, besöksnäringen...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker