splitt

6:e april 2017
Papper & Massa

SCA delas upp

“Detta kommer långsiktigt att öka värdet för aktieägarna”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm