SEVAB Calor Fjärrvärme AB

3:e januari 2022
Fjärrvärme

Solör Bioenergi köper in sig på energimarknaden i Strängnäs

Bolaget etablerar sig i kommunen genom att gå in som majoritetsägare av SEVAB Calor Fjärrvärme AB. Ägarskapet uppgår till 80 procent och driften tas över av Solör under 2023. Den 30 augusti...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg