sandellsandberg

23:e maj 2016
Arkitektur

ÅF förvärvar arkitektkontor

Dessutom tillträder ny chefsarkitekt för ÅF koncernen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm