Regionutvecklingssekretariatet

13:e november 2014
Transport & Logistik

Västra Götaland tar fram strategi för godstransporter

WSP får uppdraget att ta fram en gemensam godstransportstrategi.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm