regeringförslag

20:e oktober 2014
Skola

1 miljard på energieffektivisering i skolan

” Skolan ska vara ett föredöme i klimatfrågan och självklart ha energieffektiva lokaler säjer Mehmet Kaplan.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm