Railcare

24:e januari 2022
Järnväg

Railcare tecknar nytt ramavtal med Trafikverket

Avtalet omfattar entreprenadarbeten i Sverige avseende en period på 3 år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
14:e december 2021
Järnväg

Railcare sätter offensivt klimatmål till 2025

Som en del i koncernens pågående hållbarhetsarbete har Railcare satt upp ett tydligt mål att minska förbrukningen av fossila utsläpp från egna lok och maskiner med 40 procent till år 2025.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker