plushus

31:a mars 2015
Passivhus

”Tävlingar driver utvecklingen framåt”

Totalt fick Stockholms stad in hela 16 bidrag till ”Plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden – Brofästet”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm