Pharmaxim

7:e februari 2022
Logistikläge

SLP uppför logistikbyggnad åt Pharmaxim i Landskrona

SLP har köpt ett markområde vid E6 av Landskrona stad med tillträde 15 februari. Inom fastigheten planeras ett nyproduktionsprojekt avseende en logistikbyggnad med en invändig takhöjd om drygt...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg