Marcus Dahlsten

14:e februari 2022
Flyg

Transportföretagen positiva till ny flygdeklaration

Branschorganisationen välkomnar ”Declaration on future sustainability and decarbonisation of aviation”, som nu har skrivits på av EU:s samtliga medlemsstater.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg