Flyg
4 min lästid

Transportföretagen positiva till ny flygdeklaration

14:e februari 2022, 11:49
Transportföretagen positiva till ny flygdeklaration
Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg. Bild: Transportföretagen.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Deklarationen lades fram vid ett högnivåmöte med EU:s transportministrar om hållbart flyg som arrangerades 3–4 februari i Toulouse av det franska ordförandeskapet i EU. Flygdeklarationen utgör plattform för unionens arbete med att uppnå koldioxidneutral luftfart till 2050 och skrevs på av samtliga 27 medlemsstater, flera andra länder samt ett stort antal flygaktörer. Det framgår av ett pressmeddelande från Transportföretagen.

Flygets viktiga roll såväl som behovet av att minska flygets klimatpåverkan i linje med Parisavtalets temperaturmål lyfts fram i deklarationen, som är den andra om satsningar på hållbart flyg som Sverige skrivit på senaste månaderna.

I november 2021 skrev Sverige och ett stort antal stater bland andra USA, Canada och japan på den COP26 Flygdeklaration som bildar en internationell allians för hållbart flyg. Då liksom nu tar Sverige och andra stater på sig ansvaret att aktivt arbeta för utvecklingen av hållbart flyg samt ett stort fokus på internationell reglering av flygets klimatpåverkan.

– Det är viktiga steg som nu tas av EUs medlemsländer och flygindustrin för att visa vägen till ett hållbarare flyg. Sverige har redan mycket högt ställda klimatmål för flyget men det är helt väsentligt att omställningsarbetet bedrivs tillsammans med andra stater och inom EU för att vi ska hålla jämna steg och för att effekten av ansträngningarna ska bli större. Det är viktigt att vi hanterar flygets klimatpåverkan tillsammans med andra stater i stället för att ensidigt lägga på nationella pålagor eller begränsningar, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Marcus Dahlsten. Bild: Transportföretagen.

I Toulousedeklarationen råder enighet kring målet om nettonollutsläpp för flyget till 2050, samtidigt som man styrker vikten av en helhetsvision för hållbar utveckling med full hänsyn tagen till både omställningens miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Deklarationen lyfter även flygets roll för att säkerställa och förbättra regional och global multimodal tillgänglighet, samt som drivkraft för socioekonomisk utveckling och sammanhållning.

– Toulousedeklarationen är ännu ett viktigt steg på resan mot hållbarare flyg samtidigt som den visar den stora enighet som faktiskt finns både vad gäller flygets betydelse och att vi måste samarbeta internationellt för att uppnå våra mål. Den globala flygindustrin enades vid IATAs årsmöte i Boston i oktober 2021 om målet nettonoll koldioxidutsläpp senast 2050 och vi ser nu att staterna förenas i branschens målbild. Det är mycket glädjande att vi nu alla tittar åt samma håll, kommenterar Fredrik Kämpfe, Branschchef, Transportföretagen – Flyg.

Deklarationen pekar även mot höstens ICAO (den internationella civila luftfartsorganisationen) generalförsamling där ett av de viktigaste besluten som väntas handlar om ett långsiktigt klimatmål för internationell luftfart om netto noll koldioxidutsläpp 2050.

– Jag måste säga att vi i Sverige har alla möjligheter att leverera hållbart flyg till resten av världen, om vi vill. Vi har en av världens mest välrenommerade flygindustrier här hemma, råvaror för hållbara flygbränslen och påbörjade initiativ för produktion, och vårt medlemsföretag Heart Aerospace som ligger mycket långt framme för att bygga världens första större elflygplan för kommersiell trafik som ska vara i trafik redan 2026. Med allt detta ska vi självklart arbeta tillsammans med andra länder för att både förbättra tillgängligheten och nå våra gemensamma klimatmål samtidigt som vi kan exportera vår teknik och vårt kunnande, säger Kämpfe.

Flygbranschen i Sverige har inom initiativet Fossilfritt Sverige redan 2018 tagit fram en färdplan för ett konkurrenskraftigt fossilfritt flyg, vilket innebär att branschen redan har enats om hur omställningen kan genomföras. Färdplanens mål är att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030, samt att även utrikesflyg ska vara fossilfritt 2045 (dvs. allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt och därmed inte tankas med fossila bränslen).

Källa: Transportföretagen

#flygdeklaration #fredrik kämpfe #hållbart flyg #marcus dahlsten #toulouse #transportföretagen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0