Luftfart

4:e mars 2022
Flyg

Miljonvite mot bränslebolag

14 miljoner kronor för otillåtna krav på aktörer som vill nyttja företagets flygbränsleanläggning på Arlanda.
Redaktionen Redaktionen