lidköping kommun

10:e oktober 2016
VA

Förslag klart för nytt reningsverk i Lidköping

Det nya verket på den nya platsen frigör också mark för Hamnstaden.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm