Kvinnor i byggbranschen

Premium

Fler kvinnor än någonsin i byggbranschen

✔ Ny statistik från USA. ✔ Så ser det ut i Sverige. ✔ De bidrar till ökningen.
Johann Bernövall Johann Bernövall
18:e februari 2022
Byggindustrin

Ökat antal kvinnor på samhällsbyggnadsutbildningar

Yrkeshögskolan KYH har lyckats öka andelen kvinnliga sökanden till sina utbildningar inom samhällsbyggnad. Detta genom ett aktivt jämställdhetsarbete i samarbete med bygginspiratören...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg