Kristina Einarsson

18:e januari 2022
Digitalisering

Boverket om nya kravet på klimatdeklarationer

Intervju med Kristina Einarsson, som arbetat med införandet av lagen sedan 2017.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg