Kriminalitet

24:e februari 2022
Byggindustrin

Byggföretagen välkomnar center mot kriminalitet

Arbetsmarknadens parter har i brist på samverkan och informationsutbyte mellan myndigheterna tagit ett stort ansvar för att mota tillbaka de kriminella aktörerna i byggbranschen.
Opinionstext Opinionstext