kraftstationer

13:e mars 2017
Vattenkraft

Bilfinger och Fortum utökar samarbetet inom vattenkraft

Det förnyade avtalet sträcker sig över två år
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm