kortedala

14:e november 2018
Byggindustrin

Arbete på kulturhistorisk skola för Tuve

Nybyggnation, om- och tillbyggnad samt rivning.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm