jury

25:e mars 2015
Brf

Årets fasad utsedd

Juryn motiverar sitt val “Ett utmärkt genomfört fasadarbete”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm