infrastrukturministern

22:a augusti 2016
Hamnar

Infrastrukturministern besökte Stora Enso i Göteborg

Hamnen är navet för Stora Ensos leveranser från Sverige.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
11:e maj 2015
Järnväg

Infrastrukturministern inleder Railway Business Forum i Tokyo

En möjlighet för både svenska och japanska aktörer i järnvägsbranschen att knyta kontakter
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm