Iggesund Paper

10:e december 2014
Papper & Massa

Holmen investerar i ökad kartong- och massaproduktion

Bolaget investerar sammanlagt 530 miljoner kronor. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm