ID-kontroller

25:e mars 2022
Hamnar

"Privata aktörer bör ej utföra polisiära uppgifter"

Svensk Sjöfart skriver till regeringen.
Opinionstext Opinionstext