halmstad kommun

25:e januari 2019
Reportage

Tre identiska förskolor byggs i Halmstad

“Tre stycken förskolor med spridda placeringar som hade samma behov”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm