GoBiGas

26:e januari 2016
Gas

Biogasanläggning nu i kontinuerlig drift

Uppstartsperioden för anläggningen är nu över.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm