ergonomi

30:e november 2021
Byggindustrin

Facket larmar om brister i arbetsmiljön

“Det är fullkomligt oacceptabelt! Människan är ingen maskin och byggnadsarbetarna får betala med sina kroppar när penningjakten går före arbetsmiljön.”
Malin Rothenborg Malin Rothenborg