entreprenad 9

4:e mars 2024
Byggindustrin

NCC förlorar tvist om skandalbygge

"Vi kommer åtgärda felen på NCC:s bekostnad".
Myrna Whitaker Myrna Whitaker