Byggindustrin
2 min lästid

NCC förlorar tvist om skandalbygge

4:e mars 2024, 12:38
NCC förlorar tvist om skandalbygge
Bildkälla: Trafikverket.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Det är en överbesiktningsnämnd som nu givit Trafikverket rätt i bygget som huvudentreprenören NCC sedan länge hävdat varit färdigbyggt och klart för godkännande.

Trafikverket, som senast i november underkände vägsträckan efter en slutbesiktning, får nu rätt efter överbsiktningsnämndens utlåtande.

– Det här bekräftar att de bedömningar som gjordes från vår sida vid slutbesiktningen var korrekta. Samtidigt så är vi ledsna över att besiktningen inte accepterades av NCC och att det då har medfört att projektet försenats kraftigt, säger Tomas Ek, projektledare vid Trafikverket.

För samtliga besiktningspunkter som angivits som allvarliga, så bekräftade nämnden bedömningen som gjorts av besiktningsmannen, att det var fel som hindrade ett godkännande. Det handlar bland annat om vägens bärighet, beläggning samt en läckande dagvattendam.

Enligt Trafikverket jobbar man nu vidare med att åtgärda de brister som fanns på sträckan och för Branschaktuellt berättar Tomas Ek att man kommer ta in olika entreprenörer för att genomföra arbetet.

– Vi har upptäckt större sättningar än förväntat i vägkroppen på sträckan mellan Böleängsrondellen och IKEA, vilket vi måste undersöka vidare och besluta om åtgärd. Beroende på omfattningen av de åtgärderna så kan färdigställandetiden påverkas. Målsättningen är som tidigare att hela sträckan ska kunna öppnas i höst, säger Tomas Ek.

I och med beslutet, kommer det leda till att NCC får betala skadestånd? 

– Vi har sagt hela tiden att vi kommer att åtgärda felen på NCC:s bekostnad, säger Tomas Ek till Branschaktuellt.

Vägen skulle öppnat hösten 2021.

#entreprenad 9 #infrastruktur #ncc #trafikverket #västra länken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0