Effektplan

9:e mars 2022
Eldistribution

Första staden i Sverige att ta fram en eleffektplan

Helsingborgs stad har, i samarbete med Öresundskraft, tagit fram en plan för att få den elektriska effekten att räcka längre.
Redaktionen Redaktionen