datahallar

21:a mars 2024
Industri

Bravida installerar för halv miljard

"Stora datahallar är bland de mest spännande uppdragen vi har."
Anna Broberg Anna Broberg