centrum

1:a november 2016
Galleria

Serneke bygger nytt shoppingcenter

“Sett till ordervärdet är det Sernekes enskilt största projekt hittills”.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
21:a september 2016
Projekt

Så förändras Skellefteå centrum fram till år 2030

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till den översiktliga planen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e september 2016
Galleria

Aberdeen säljer handels- och köpcentrumportfölj

Köpeskillingen uppgår till ca 900 miljoner kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
20:e april 2015
Bostad

600 bostäder planeras i Jakobsberg

Tätare bebyggelse med mer stadslik karaktär
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm