Byggmaterialindex

27:e januari 2022
Byggindustrin

Bra fart i bygghandeln

Byggmaterialhandeln fortsätter visa tillväxt. Försäljningen ökade med nära 14 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2020, mätt på jämförbara enheter och i löpande...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker