bth

1:a september 2015
Affär & Karriär

Ny Tf VD på BTH Bygg

Ersätter tidigare VD John Söderberg.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm