Bostadsproduktion

28:e februari 2022
Bostad

Sveaviken köper fastighet i centrala Huddinge

Värdet uppgår till 41,3 miljoner och inkluderar byggrätt för 100 bostäder.
Redaktionen Redaktionen