börsbolag

10:e november 2014
Affär & Karriär

Kvinnliga styrelseledamöter och arvoden ökar bland börsbolag

Årets undersökning visar att andelen kvinnor i styrelserna ökat, men ligger långt från regeringens krav.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm