baracker

20:e maj 2015
Moduler

Återanvändning istället för nytt

“Ett lägre pris än nyproduktion och med kortare leveranstid”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm