årsrapport

17:e februari 2022
Byggindustrin

Stor ökning av utländska byggarbetare

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar, enligt Arbetsmiljöverket.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker