Arbetsplatsolyckor

7:e december 2022
Byggindustrin

Arbetare allvarligt skadad på bygge

Träffades av fallande tegelstenar.
Johann Bernövall Johann Bernövall
23:e februari 2022
Byggindustrin

Byggarbetare i New York har farligast yrke i hela USA

En fjärdedel av alla arbetsplatsolyckor med dödlig utgång sker på byggarbetsplatser.
Redaktionen Redaktionen