arbetslivskriminalitet

25:e januari 2022
Byggindustrin

Utbrett byggfusk på stora arbetsplatser

Byggnads har under hösten genomfört en specialgranskning av östeuropeiska bolag över hela landet och resultatet visar på systematiskt fusk med arbetstid, löner och ersättningar, enligt...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker