Byggindustrin
2 min lästid

Byggbranschen: Så ska kriminaliteten stoppas

22:a februari 2023, 15:43
Byggbranschen: Så ska kriminaliteten stoppas
Claes Thunblad. Bildkälla: Byggföretagen.
Christopher Blanck Christopher Blanck
Like 0

Många aktörer anser att just byggbranschen är den bransch som har högst risk för arbetslivskriminalitet, skriver Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Den 21 februari lämnade delegationen mot arbetslivskriminalitet in sitt delbetänkande till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L). I den ingår bland annat Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd och Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Delegationen anser att arbetsmarknadens parter har en gemensam problembild kring vilka åtgärder som behöver vidtas. Bland annat lyfter man fram samverkansprojektet Sund konkurrens och schyssta byggen.

– Byggföretagens medlemmar accepterar inte medvetet fusk av företag vars affärsidé är att runda lagar och regler. Det ska vara ordning och reda i alla led. Ge berörda myndigheter rätt verktyg, lagar och regler för att få bort lycksökarna som inte har i branschen att göra, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för Sund konkurrens, Byggföretagen.

Några av delegationen mot arbetslivskriminalitet rekommendationer:

  • Det straffrättsliga skyddet mot arbetskraftsexploatering bör ses över.
  • Det behövs ytterligare åtgärder för att nå ut med information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter till stöd till de arbetstagare som riskerar att utsättas för arbetslivskriminalitet
  • Det är viktigt att upphandlande statliga och kommunala myndigheter, i egenskap av avtalsparter, följer upp att krav om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsavtalen efterlevs
#arbetslivskriminalitet #byggföretagen #byggnads
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0