äkta bostadsrättsföreninga

4:e april 2017
Bostad

Oäkta kan nu enklare bli äkta

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd av en tidigare dom.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm