AIP Management

26:e januari 2022
Vindkraft

Fulltaliga vindkraftverk på Blakliden Fäbodberget

Det sista vindkraftverket har lyfts på plats på Blakliden Fäbodberget - en park med kapacitet att leverera el till närmare 220 000 hushåll per år vid full drift.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg