AF bostäder

16:e februari 2016
Affär & Karriär

Ny ordförande för AF Bostäder

Anders Dellson lämnar nu ordförandeposten.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm