adapta

1:a november 2016
Galleria

Serneke bygger nytt shoppingcenter

“Sett till ordervärdet är det Sernekes enskilt största projekt hittills”.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm