SäkerhetFlexibel taksäkerhet med vajersystem
29/11/2013 2min lästid

Flexibel taksäkerhet med vajersystem

29/11/2013 2min lästid
Flexibel taksäkerhet med vajersystem

Taksäkerhet är a och o på företaget Pelican AB

Det är lag på att tak ska vara utrustade med taksäkerhet. Ett alternativ till så kallade nockräcken är vajersystem som bland annat ger den som arbetar på taket en större rörlighet.

Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att taksäkerhet finns som dels skyddar arbetare som skall vistas på taket och dels allmänheten. Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde som arbetar på taket har personlig skyddsutrustning och att den används.
– I reglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar det eventuellt ska finnas, samt att de ska vara monterade på ett sådant sätt att de håller vid en olyckssituation, säger David Wennberg på Pelican AB. Ett företag som utvecklar och säljer taksäkerhetsprodukter.

Lagen föreskriver att takskyddsanordningarna även ska underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras. Takskyddets utformning är beroende på takkonstruktion, takets höjd, taklutning, husets placering och entréer.

Pelican har en taksäkerhetsserie som är tillverkad i rostfritt stål, vilket minimerar underhåll och borgar för lång livslängd.
– Våra takfästen monteras i takkonstruktionen för att utesluta att takskyddets funktion försämras i takt med att tätskiktet blir försämrat och att fallskyddet till slut inte längre uppfyller kraven.

 Företagets taksäkerhetssystem med vajer är ett alternativ till traditionella nockräcken. De senare är monterade med monteringsavstånd på 1,2 meter mellan infästningarna. Livlinan måste då krokas om mellan alla infästningarna.
– Med vårt vajersystem monteras infästningarna med upp till nio meters mellanrum, beroende på takkonstruktion. Detta gör att man kan röra sig betydligt friare, förklarar han.

Takfästena kan även kompletteras med ett löplinesystem med en löpvagn som sitter på vajern och kan glida förbi infästningarna.
– En fördel med vajersystem är att man vid till exempel skottning eller rengöring av hängrännor kan gå längs hela takfoten utan att behöva gå upp till taknocken och kroka om linan.

Vid användning av vajersystem så minimerar man även risken för pendelfall.
– Pendelfall kan uppstå om man fäster sin fallstoppslina i ett takfäste och sedan förflyttar sig i sidled i förhållande till fästet. Skulle en olycka inträffa när man är ett par meter sidledes i förhållande till infästningspunkten så är risken att man faller i backen innan fallstoppslinan sträcks.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!