Oklassificerad
3 min lästid

Så ska nya hyreshuset nå netto noll energi

6:e oktober 2020, 06:18
Så ska nya hyreshuset nå netto noll energi
Skanskas byggerkvarteret vitsippan i salem
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde till spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. En kombination av solenergi och bergvärme minskar energianvändningen med 80 procent och åstadkommer ett hyreskvarter med netto noll-energihus.

De 108 lägenheterna i projektet Norra Vitsippan blir ett välbehövligt tillskott av hyresbostäder till Salems kommun och en huvudstadsregion med omfattande bostadsbrist. Men projektet blir också ett utvecklingssprång i energiförsörjning av bostäder, säger affärsutvecklaren Anders Degerstedt på Skanska.

– Målsättningen här är att ta ett steg fram i jakten på att bli klimatneutrala och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklare kämpat med att få ner energianvändningen genom tätare hus och bättre isolering, men det här är ett nytt steg som hjälper oss att nå ännu längre.

Det innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System, från företaget Free Energy Innovation, kombinerar de förnybara och lokalproducerade energislagen solenergi och bergvärme med ett intelligent styrsystem. Solpaneler genererar varmvatten som används till att effektivisera värmepumpen och återladda borrhålen med värme under sommarhalvåret. Så säkerställs en hög effekt i systemet under vinterhalvåret. 

Behovet av köpt energi för värme och varmvatten minskar med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus. Systemet når en årsverkningsgrad för både värme och varmvatten på 5 (SCOP-Combi), vilket är unikt för värmepumpsbranschen. 

Kompletterande solceller alstrar den el som husen kräver under ett år och överskottsel skickas ut till andra användare på elnätet. Resultatet blir netto noll energianvändning: under ett år produceras minst lika mycket energi som husen använder.

För blivande fastighetsägaren NREP är Norra Vitsippan ett betydande kliv i en redan utstakad riktning.

– Vi vill vara pionjärer inom hållbarhet och arbetar idag med att ställa om alla våra fastigheter till hundra procent förnybar energi, då vi har anslutit oss till globala energiinitiativet RE100. Det här är nästa steg. HYSS-lösningen som Skanska levererar tycker vi är jätteintressant då den är ett relativt enkelt sätt att kombinera teknik som faktiskt redan finns och nå en netto noll-lösning, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP. 

Med modulhus i trä från BoKlok, husgrunder i Skanskas gröna betong och maskiner som drivs på biobränsle minskas klimatavtrycket även i produktionen av det nya området.

– Vi jagar fler åtgärder för att nå så långt vi bara kan. Klimatfrågan är en av de största vi har att hantera på Skanska och vi har en stor utmaning framför oss. Fastigheter och byggproduktion står för en stor del av utsläppen idag, vi måste samverka för att ändra på det. Jag hoppas att det här blir en game changer som förflyttar oss i rätt riktning, säger Anders Degerstedt.

Norra Vitsippan beräknas stå klart i september 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0