Nyheter Affär & Karriär
2 min lästid

Maria Krafft ny måldirektör på Trafikverket

16:e februari 2015, 14:19
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Maria Krafft, chef för trafiksäkerhetsforskning och miljö i Folksam, blir ny måldirektör i Trafikverket.
–   Jag är mycket glad att Maria Krafft valt att börja hos oss. Hon har omfattande erfarenhet och kompetens som kommer att vara värdefull i arbetet med att uppnå de transportpolitiska målen, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Maria Krafft är idag chef för en enhet i Folksam som ansvarar för hållbarhetsfrågor, i första hand miljö och trafiksäkerhet, men också andra frågor kring livskvalitet och hälsa. Maria Krafft är disputerad från Karolinska Institutet och sedan en tid docent i trafikmedicin vid Umeå Universitet. Hon har en omfattande forskarerfarenhet liksom erfarenhet att omsätta forskningsresultat i praktisk tillämpning.

Trafikverket har tre måldirektörer som tillsammans har ett övergripande ansvar för Trafikverkets arbete med transportpolitiska mål. Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet.

Måldirektörerna i Trafikverket ansvarar för utveckling och förverkligande av de transportpolitiska målen. De företräder Trafikverket både nationellt och internationellt och är rådgivande till generaldirektören. De har därmed en nyckelroll i Trafikverkets strategiska arbete.

–  Maria Krafft har en utmärkt profil för arbetet som måldirektör. Livskvalitet och hållbarhet blir allt viktigare frågor i samhället och därmed för Trafikverket. Det är därför viktigt att få in nya medarbetare som kan vidga våra ibland lite snäva ramar. Jag är övertygad om att Maria Krafft kan bära in nya synsätt, säger Gunnar Malm.

Maria Krafft tillträder befattningen som måldirektör i Trafikverket den 1 juni.

#folksam #måldirektör #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0