Affär & Karriär
2 min lästid

Rikard Engström avgår som vd för Svensk Sjöfart

12:e november 2021, 10:39
Rikard Engström avgår som vd för Svensk Sjöfart
Rikard Engström lämnar vd-posten. Bild: Svensk Sjöfart
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har under de senaste åren arbetat flitigt mot att bli en tydligare röst både nationellt och internationellt för mer hållbar sjöfart. Rikard Engström har bidragit till att rusta Svensk Sjöfart för en ny fas med fokus på att öka takten i sjöfartens klimatomställning och hållbarhetsarbete, enligt ett pressmeddelande.

– Jag har varit vd under en både spännande och utmanande tid för Svensk Sjöfart. Vi har flyttat fram sjöfartens position och sett hur sjöfart diskuteras allt mer i samhället, inte minst inom politiken. Det har varit med glädje och stolthet jag företrätt den svenskkontrollerade handelsflottan under de senaste fem åren. Nu ser jag fram emot att finna nästa yrkesmässiga utmaning med fokus på transporter och infrastruktur, och att kunna bidra till Sveriges omställning mot hållbara transporter på nya sätt, säger Rikard Engström.

Till tillförordnad vd har styrelsen utsett Anders Hermansson som sedan sommaren 2019 arbetat som vice vd i föreningen. Utöver ett aktivt arbete inom föreningen har han en bakgrund från flera olika departement och en bred erfarenhet av styrnings- och utvecklingsfrågor. Hermansson ansvarade för framtagandet av den svenska maritima strategin. Hans erfarenhet från myndighetssidan kommer senast från Transportstyrelsen där han varit chef för sektionen för strategi och utveckling samt erfarenhet från internationellt arbete i IMO och EU.

– Styrelsen i Svensk Sjöfart vill tacka Rikard för värdefulla insatser som vd och dessförinnan som vice vd. Rikard har bidragit till att rusta oss för en ny tid med ytterligare ökat fokus på att skynda på omställningen mot mer hållbara sjötransporter, säger Håkan Johansson, styrelseordförande i Svensk Sjöfart.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0