Nyheter
3 min lästid

Sveriges mest hbtqi-vänliga arbetsplats korad

10:e augusti 2021, 08:51
Sveriges mest hbtqi-vänliga arbetsplats korad
Vattenfall Kundservice AB vinner Unionens hbtqi-pris 2021, Foto till vänster: Vattenfall
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Vattenfalls kundservice vinner Unionens pris för den mest hbtqi-vänliga arbetsplatsen 2021. Det skriver fackförbundet i ett pressmeddelande.

Genom att ta med arbetet med mångfalds och inkluderingsfrågor i allmänhet och hbtqi-frågor i synnerhet i affärsplanen har Vattenfall Kundservice AB visat att frågorna prioriteras på högsta nivå. 

 ”Företaget bedriver ett strukturerat och aktivt arbete för att skapa en inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer där man blir sedd och accepterad för den man är”, heter det.

Vinnare av Unionens hbtqi-pris år 2021 är Vattenfalls kundservice, Umeå, Solna, Helsingfors.

– Årets pristagare behandlar mångfaldsarbetet som en del av kärnverksamheten och visar tydligt att aktiv inkludering är en nyckel till framgång för såväl verksamheten som de som utför den, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen. 

Unionens hbtqi-pris ges varje år till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Priset har delats ut sen 2011 och firar tio år.  

Årets vinnare Vattenfall Kundservice AB är en arbetsplats som tydligt visar att man tar frågan om allas lika värde på allvar. Där har man skapat en kultur som präglas av nyfikenhet och en vilja att skapa acceptans. Det arbetas aktivt med hbtqi-frågor i form av samtal och utbildningar, dessutom har man lyft in mångfalds och inkluderingsfrågor i affärsplanen. Vilket visar att det är en viktig fråga för företaget. 

– En förutsättning för innovation är att vi utmanar normer och invanda tankesätt, att vi höjer blicken och tänker i andra banor. Team med olika typer av människor är bevisat mer kreativa, handlingskraftiga och kommer snabbare till beslut än homogena team. Det finns alltså en direkt koppling till våra affärsmässiga resultat, säger Aaron Kroon, Vattenfall Kundservice direktör för affärsutveckling och innovation – och mångfaldschef. 

– Inkluderande arbetsplatser är välmående arbetsplatser, det gäller för såväl anställda som arbetsgivare. Det är väldigt glädjande att få dela ut Unionens hbtqi-pris till ett företag som aktivt arbetar med dessa frågor som Vattenfall Kundservice gör, säger Martin Linder. 

Tips från årets vinnare av Unionens hbtqi-pris, Vattenfall Kundservice AB, på hur man får en mer regnbågsfärgad organisation: 

  1. Skippa toleransperspektivet. Det är inte så att majoriteter ska tolerera minoriteter, det går åt båda håll. Allas unika förmågor ska tas tillvara.  
  2. Våga fråga. Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en person, så fråga. ”Jag vill gärna hjälpa dig på rätt sätt, men vill gärna höra från dig hur…”  
  3. Skriv in i affärsplanen. Om företaget under året hamnar i ett läge där man måste fundera vad man ska prioritera, så är frågan därmed svår att välja bort. 
  4. Testa din egen kompetens. Våga ifrågasätta hur kunnig du egentligen är, och fyll på med det du behöver. Kunskap ger kraft att förändra.
  5. Ta ansvar i alla led. Har ni exempelvis inhyrd personal och leverantörer, ställ samma krav på dem som ni har internt. 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0