Mässor
3 min lästid

Hållbara inköp – mer än bara miljö och klimat

14:e mars 2023, 09:08
Hållbara inköp – mer än bara miljö och klimat
Johan Almesjö, VD för HBV, allmännyttans inköpsfunktion.
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

Idag lever vi i en värld med många osäkra parametrar där inköpen påverkas av både inre och yttre krafter. Men vad är det egentligen som påverkar våra inköp och vilka faktorer lägger grunden för ett hållbart inköpsarbete? Det är frågor som HBV kommer lyfta på FastighetsMässans scen 2 den 15 mars klockan 14:30. 

– Vi vill sätta ett perspektiv på inköpsarbetet som visar på den påverkan inköpsarbetet har på en verksamhet. Det vill vi försöka visualisera genom att låta fyra experter resonera kring ämnet. När vi pratar om hållbara inköp pratar vi inte bara om hållbarhet i form av klimat och miljö utan det rör sig lika mycket om social och ekonomisk hållbarhet, säger Johan Almesjö, VD för HBV och moderator för debatten, och tillägger:

– I debatten kommer vi belysa flera viktiga ämnen, bland annat den geopolitiska kontexten – ett högaktuellt ämne nu när vi har restriktioner mot en råvaruproducent i vårt närområde. Vi har också handelsvägar som går genom oroliga hav och vi har en situation där logistikflöden inte bara påverkas ekonomiskt utan också rent tillgångsmässigt. Vi kommer prata både om det globala och lokala perspektivet och det är just det som är huvudtanken – att belysa det hållbara inköpsarbetet ur ett brett perspektiv. 

Hållbara inköp ur olika perspektiv

I debatten kommer HBV belysa flera olika kontexter och de fyra experterna som bjudits in till scenen är alla specialister på sitt eget område. Med Björn Fägersten, vd för analysfirman Politea, och Johan Jemdahl, CEO för Qarlbo Energy, kommer det resoneras kring det globala perspektivet. Dels om hållbara relationer som exempelvis kopplingen till kriget i Ukraina och vilken påverkan det kommer ha på framtidens affärer, dels om hållbara logistikkedjor där såväl kostnader som riskexponering är två osäkra faktorer.

I ett tredje resonemang kommer Jeanette Lesslie Wikström, vd för branschorganisationen SäkerhetsBranschen, att beröra säkerhetsperspektivet där frågeställningen handlar om hållbara och trygga miljöer samt hur stödet ser ut för att realisera detta. Här ifrån byggs bryggan till det lokala perspektivet där Chris Österlund, vd på bostadsbolaget Botkyrkabyggen, kommer berätta om hur de jobbar för att skapa inkluderande och trygga samhällen i Botkyrka – dels genom att ställa krav på leverantörer som är främjande och som syftar till att motverka arbetslivskriminalitet.

Varför är det viktigt att lyfta debatten?

– Utan att lyfta de olika frågorna tror jag att debatten tenderar att bli ensidig. Därför är det viktigt att föra en debatt om balans. På så sätt kan vi höja förståelsenivån för hur saker hänger ihop och hur beteenden vi etablerar idag kan komma att påverka oss i framtiden, avslutar Johan Almesjö.

#fastighetsmässan #hållbara inköp #hbv #kistamässan
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0